บริษัท ซัธเธิน ซัพพลาย จำกัด จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยเป็นผู้แทนขายสินค้าประเภท กาวร้อน/กาวเย็น, เครื่องยิงวันที่ ทั้งแบบ เลเซอร์ และแบบ inkjet รวมถึง ระบบ vision ที่ใช้ในขบวนการอุตสาหกรรม ต่างๆ
Benefits
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - สวัสดิการกองทุนประกันสังคม
  • - เงินโบนัสและปรับขึ้นเงินค่าจ้างการทำงานประจำปี
  • - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
  • - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
  • - เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ถึงแก่กรรม
  • - เงินค่าล่วงเวลาการทำงาน
There are currently no positions available.
Contacts
Southern Supply Co.,Ltd.
442 ถ.สุคนธสวัสดิ์ (ใกล้กับ โรงเรียน สตรีวิทยา 2)
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230
See Map