เป็นบริษัทฯ ร่วมทุนระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ Power Steering System และ Drive Line System
Benefits
  • - รถรับส่งปรับอากาศ ตามจุดรับส่งในเขต ศรีราชา นิคม บ่อวิน มาบยางพร
  • - ค่าเช่าบ้าน
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - อาหารกลางวัน
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ประกันชีวิต
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - เงินรางวัลประจำปี
Contacts
JTEKT Automotive (Thailand) Co., Ltd.
107 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด
Pluak Daeng Pluak Daeng Rayong 21140
See Map