JobThai
บริษัท เกน วิคทอรี่ จำกัด
ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัท เปิดรับบุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ
- ประกันสังคม - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ) - ค่าน้ำมัน ,ค่าเสื่อมรถ - การทำงานล่วงเวลา
zero position en
บริษัท เกน วิคทอรี่ จำกัด
21/5 ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 2 ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ
Lat Yao Chatuchak Bangkok 10900