บริษัท เกรท ทรานสปอร์ท เซอร์วิส จำกัด
ดำเนินธุรกิจขนส่งตู้บรรจุสินค้า พร้อมให้บริการการเดินพิธีการศุลกากร ทั้งภายในและต่างประเทศ
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เกรท ทรานสปอร์ท เซอร์วิส จำกัด
807/111 หมู่ 8 หมู่บ้านภุมริน ซอยพหลโยธิน 72 ถนนพหลโยธิน
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130