บริษัทให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมและให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม มีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม และระบบการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด มีบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และใส่ใจกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการ บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ด้วยจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษอื่น ๆ ตามมาในอนาคต
Benefits
1. ประกันสังคม 2. โบนัส ประจำปี 3. ปรับเงินเดือน ประจำปี 4. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 5. กิจกรรมพัฒนาและฝึกอบรม 6. รถรับส่ง(เฉพาะสำนักงานใหญ่) 7. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.(เฉพาะสำนักงานใหญ่)
Contacts
บริษัท เอเซีย รีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด
สำนักงานใหญ่ 73 อาคารมหาชล ชั้น4 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุฃุมวิท
Phra Khanong Tai Phra Khanong Bangkok 10260
Directions
BTS บางจาก