บริษัท เอส ที เอส อินโนเวชั่นส์ จำกัด
นำเข้าและจำหน่ายน้ำยาตรวจเชื้อจุลินทรีย์ อาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ (Lab)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส ที เอส อินโนเวชั่นส์ จำกัด
807/70 ม.8
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130