บริษัท ที อี คิว จำกัด หรือที่เคยรู้จักกันโดยทั่วไปในนาม บริษัท เทคนิกัลอีควิปเมนท์ จำกัด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 มีความยินดีที่จะเชิญชวนทุกท่านร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจผู้แทนจำหน่าย เครื่องมือทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา บริษัท ที อี คิว ได้เลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยมจากต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
5 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
Service Manager
pinlocation
Bang Sue, Bangkok
salary icon
ไม่ระบุ
2. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
pinlocation
Bang Sue, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกรุงเทพและต่างจังหวัด
pinlocation
In many provinces
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
4. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนก Service
pinlocation
Bang Sue, Bangkok
salary icon
ไม่ระบุ
5. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
ช่างเทคนิค
pinlocation
Bang Sue, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าของบริษัท
ติดต่อ
อาคารประสาน บูรณะพันธุ์ เลขที่ 1654 ถนนกรุงเทพ- นนทบุรี
Wong Sawang Bang Sue Bangkok 10800
โทรศัพท์: 02-910-9595
แฟกซ์: 02-910-9599
เว็บไซต์: www.teq.co.th