บริษัท ที อี คิว จำกัด หรือที่เคยรู้จักกันโดยทั่วไปในนาม บริษัท เทคนิกัลอีควิปเมนท์ จำกัด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ดำเนินธุรกิจผู้แทนจำหน่าย เครื่องมือทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 55 ปีที่ผ่านมา บริษัท ที อี คิว ได้เลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยมจากต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
Benefits
ประกันสุขภาพ ตามเงื่อนไขบริษัท ประกันชีวิต ตามเงื่อนไขบริษัท ประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขบริษัท ค่าน้ำมันรถยนต์ (บางตำแหน่ง) ค่าเบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง) ค่าทำงานล่วงเวลา (บางตำแหน่ง) ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) คอมมิชชั่น ตามเงื่อนไขบริษัท (บางตำแหน่ง) โบนัส (พิจารณาตามผลประกอบการ/ผลงาน) ตรวจสุขภาพประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ที อี คิว จำกัด
อาคารประสาน บูรณะพันธุ์ เลขที่ 1654 ถนนกรุงเทพ- นนทบุรี
Wong Sawang Bang Sue Bangkok 10800