บริษัทฯ ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (BODY PARTS) และชุบสีกันสนิมด้วยระบบไฟฟ้า (EDP) และผลิตแม่พิมพ์โลหะ ตลาด OEM ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมด้านการลงทุน BOI
สวัสดิการ
 • - ค่าเช่าบ้าน
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าอาหาร
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินรางวัลไม่หยุดงานในรอบปี
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือด้านเมตตาจิต
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - ห้องพยาบาล
 • - รถรับ - ส่ง
 • - งานปีใหม่ กีฬาสี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล (กรุ๊ป) จำกัด
118 - 118 / 1 หมู่ 3 ถนนบ้านค่าย - หนองละลอก นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (บ้านค่าย)
Nong Lalok Ban Khai Rayong 21120
ใช้งานแผนที่