บริษัทฯ ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (BODY PARTS) และชุบสีกันสนิมด้วยระบบไฟฟ้า (EDP) และผลิตแม่พิมพ์โลหะ ตลาด OEM ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมด้านการลงทุน BOI
Benefits
- ค่าเช่าบ้าน - เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินรางวัลไม่หยุดงานในรอบปี - โบนัสประจำปี - เงินช่วยเหลือด้านเมตตาจิต - เครื่องแบบพนักงาน - ห้องพยาบาล - รถรับ - ส่ง - งานปีใหม่ กีฬาสี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล (กรุ๊ป) จำกัด
118 - 118 / 1 หมู่ 3 ถนนบ้านค่าย - หนองละลอก นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (บ้านค่าย)
Nong Lalok Ban Khai Rayong 21120
See Map