บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือเอ็นซีกรุ๊ป " แบรนด์บ้านฟ้า" ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 20 ปี ดำเนินโครงการมากกว่า 50 โครงการ ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ , โครงการเอ็น.ซี.ออนกรีน ฌาร์ม, โครงการเอ็น.ซี.รอยัล ปิ่นเกล้า, โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า สาย 5 , โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปากเกร็ด –ราชพฤกษ์, โครงการบ้านฟ้าทาวน์นี่ ปิ่นเกล้า-ดอนหวาย ,โครงการเนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม, โครงการดิอามองต์ คอนโดมิเนียม
ด้วยการตระหนักว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงมีนโยบายดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสและความก้าวหน้าในงาน และผลตอบแทน ตลอดจนการพัฒนาพนักงาน ให้มีพร้อมทั้งความสามารถ ศักยภาพที่จะเติบโตและก้าวหน้าไปกับบริษัทถือเป็นพันธกิจสำคัญที่ผู้บริหารยึดมั่น และถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และเพื่อรองรับการเติบโตและขยายงานของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทฯ ประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จอย่างสูง เข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2. ประกันชีวิต
 • 3. ประกันสุขภาพ
 • 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 5. ค่าอาหาร
 • 6. ค่าพาหนะ (ตามเงื่อนไข)
 • 7. เงินกู้พนักงาน
 • 8. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • 9. โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • 10. เครื่องแบบพนักงาน
 • 11. ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการของบริษัทฯ
 • 12. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่าง ๆ
 • 13. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 14. กิจกรรมพิเศษของบริษัท
 • 15. รถรับ-ส่งพนักงานประจำโครงการ
8 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ถ.พหลโยธิน กม.26 (การ์เด้นโฮมพลาซ่า)
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130
เว็บไซต์: www.ncgroup.co.th
ใช้งานแผนที่