JobThai
บริษัท ภูมิสินการบัญชี จำกัด
สำนักงานบัญชี ประกอบกิจการรับทำบัญชี,รับปรึกษาและจัดวางระบบบัญชีรวมถึงตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
Benefits
 • ประกันสังคม
 • เสื้อฟอร์มพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • กินเลี้ยงปีใหม่
 • ลาป่วย, ลาพักร้อน
 • zero position en
  Contacts
  บริษัท ภูมิสินการบัญชี จำกัด
  199/71 หมู่ 3
  Na Di Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000