บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด
ตัวแทนผู้ให้บริการเร่งรัดหนี้สิน
Benefits
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - ค่าล่วงเวลาในการทำงาน
 • - Incentive
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ประกันชีวิต
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Contacts
บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด
1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 10310
Directions
 • - MRT เพชรบุรี ออกประตู 1
 • - แอร์พอร์ตลิ้ง มักกะสัน
 • - เรือคลองแสนแสบ ท่ามศว.