บริษัท คัลเจอเคม กรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Culture Chem Product & Engineering Co.,Ltd., a branch company of Culture Chem Co.,Ltd., founded in 1991 with its business operation of distribuing chemical substances such as boiler, cooling tower, condenser including chemicals used in wastewater treatement as well as giving advice in connection to water system of buildings, hotels and problems that might occur under wastewater treatement program.
Benefits
  • - งานเลี้ยงปีใหม่
  • - ประกันสังคม
  • - เที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คัลเจอเคม กรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
111/722 ซอยร่วมมิตรพัฒนาแยก 7
Tha Raeng Bang Khen Bangkok 10220
See Map