บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด
เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการ ด้านบัญชีและภาษี ดังนี้
- รับทำบัญชี
- รับตรวจสอบบัญชี
- รับจดทะเบียนบริษัท
- รับยื่นภาษีฯ
Benefits
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. โอที
  • 3. โบนัส การันตีอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป
  • 4. ตรวจสุขภาพประจำปี และก่อนเข้างาน
  • 5. ขนมและเครื่องดื่ม ระหว่างทำงงาน
  • 6. อบรมพัฒนาความรู้ระหว่างปี
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
37 ถนนศรีนครินทร์
Nong Bon Prawet Bangkok 10250
See Map