บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงระดับต้นของภาคตะวันออกของประเทศ มีโครงการบ้านคุณภาพภายใต้ชื่อ "หมู่บ้าน มารวย"โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยมาตรฐานและความรับผิดชอบอย่างสูง ตราบจนวันนี้ “ บ้าน มารวย " ได้ดำเนินงานมากว่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่ โครงการสามมุขธานี (พ.ศ. 2532) ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเราสร้างโครงการบ้านคุณภาพแล้วกว่า 21 โครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีความสุขกว่า 2,000 หลัง จากความสำเร็จที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริหารบริษัท ได้มองถึงการเติบโตในอนาคต และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยในรูปทุกรูปแบบอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยว่างเป้าหมายที่จะเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ใน ปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักลงทุนที่มีความสนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาร่วมกันสร้างความมั่นคง และมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองต่อไป
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต - ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี - เงินช่วยเหลืองานพิธีต่างๆ - เยี่ยมไข้พนักงานในกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร - สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม ปีละ 4 ตัว - ค่าเสื่อมรถยนต์/ค่าน้ำมัน/ค่าโทรศัพท์ ( ตามตำแหน่งงาน) - ส่งเสริมด้านการพัฒนาเพิ่มทักษะในการฝึกอบรมในด้านต่างๆ - สวัสดิการเงินช่วยเหลือซื้อที่อยู่อาศัยตามอายุงาน
ติดต่อ
บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด
49 ม.13 ตึกแพทโก้แลนด์ ชั้น 1
Bang Kaeo Bang Phli Samut Prakan 10540
เว็บไซต์: http://www.marui.co.th
ใช้งานแผนที่