บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เพื่อดำเนินกิจการด้านการออกแบบ ก่อสร้างและตกแต่ง งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งาน Interior ต่าง ๆ อาทิเช่น งาน BOI, งาน Bangkok Motor Show, Motor Expo, Burberry Shop, The Hour Glass Shop ที่เกษรพลาซ่า เป็นต้น
We, a major exhibition contractor, are currently looking for qualified and self-motivated candidate to take part and to progress with our company.
Benefits
  • - โบนัส
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสังคม
  • - อบรมและดูงานต่างประเทศ
  • - กองทุนการศึกษาบุตร
  • - ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
  • - เงินกู้พนักงาน
  • - อื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
Kingsmen C.M.T.I. Plc.
122/4 ถนนกรุงเทพกรีฑา
Tubchang Saphan Sung Bangkok 10250
See Map