JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาวงษ์วิศวกรรม
รับเหมาและออกแบบ งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ระบายอากาศ อาคาร โรงงาน บ้าน ในกรงุเทพ และต่างจังหวัด
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัส ตามผลประกอบการ - ค่าพหนะ ค่าโทรศัพท์ - วันหยุด ลาพักร้อน
zero position en
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาวงษ์วิศวกรรม
46/478
Khlong Sam Khlong Luang Pathum Thani 12120
Directions
รถเมล์ 187