JobThai
บริษัท จักรวาลโฟโต้เอ็กซ์เพรส จำกัด
“บริษัทจักรวาล โฟโต้ ดิจิตอล” เป็นผู้นำธุรกิจด้านการ ล้างอัดรูปครบวงจร ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพ และ ปริมณฑล ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “บริษัทจักรวาลฯ” ไม่เคยหยุดนิ่ง ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในปัจจุบัน “บริษัทจักรวาลฯ” ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบ การตกแต่งร้าน ให้มีภาพ ลักษณ์ทันสมัย และ กว้างขวางมากขึ้น ในแบบ Lifestyle Gallery ผสานกันอย่างลงตัวกับ Digital Lab เป็นการยกระดับมาตรฐานร้านล้างอัดรูป ให้มีความทันสมัย ซึ่งแตกต่างไปจาก คู่แข่งในธุรกิจ ที่ยังคงภาพลักษณ์แบบเดิมๆ สร้างความสนใจ และ ความแปลกใหม่ ให้กับ ลูกค้า เป็นการตอกย้ำ ความเป็นผู้นำของธุรกิจ ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และ ยังถือเป็นต้นแบบให้ ร้านล้างอัดรูปอื่นๆ ได้ทำตามกันต่อๆมา การพัฒนาก้าวต่อไปของ “บริษัทจักรวาลฯ” จะมุ่งเน้นความสำคัญไปยังโลกออนไลน์ Web Site จะเป็นหน้าร้านที่เราสามารถให้บริการดูแลลูกค้าทุกท่าน ได้อย่างใกล้ชิดและไม่มีขีดจำกัดในด้านสถานที่ ระยะทาง และเวลา วิสัยทัศน์ : เพราะเราตระหนักดีว่าทุกความทรงจำ มีคุณค่า และ ความสำคัญที่มิอาจประเมินค่าได้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บรักษา อารมณ์ และความรู้สึก ในช่วงเวลานั้นๆ ให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมที่จะช่วยแบ่งปันความรู้สึกเหล่านั้น แด่บุคคลที่คุณรัก
Benefits
เบี้ยขยัน และโบนัสประจำปีขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
zero position en
Contacts
บริษัท จักรวาลโฟโต้เอ็กซ์เพรส จำกัด
74/1 ถนนศรีนครินทร์
Nong Bon Prawet Bangkok 10250
Directions
รถเมลล์สาย 207 145 133 206 รถตู้ราม1 ราม2 ปากน้ำ