ประกอบกิจการ รับซื้อของเก่า เหล็กรีไซค์เคิล
- เบี้ยขยัน - ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา
บริษัท เมืองไทยสตีล จำกัด
40/5 หมู่ 9
Na Di Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000