JobThai
ประกอบกิจการ รับซื้อของเก่า เหล็กรีไซค์เคิล
Benefits
- เบี้ยขยัน - ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา
zero position en
Contacts
บริษัท เมืองไทยสตีล จำกัด
40/5 หมู่ 9
Na Di Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000