บริษัท ลอรีส จำกัด เป็นบริษัทที่จำหน่ายผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท
Hair Care Product ภายใต้ชื่อออด๊าซ, รีแกน, พรีเวน มานานถึง45 ปี
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย และเป็นเวลานาน โดยบริษัทมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงาน คือ เน้นคุณภาพของสินค้า และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ สโลแกน "ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จาก...ออด๊าซ"
โดยมีช่องทางการจำหน่ายผ่านร้านขายปลีก, มินิมาร์ท, ซุปเปอร์มาร์เก็ต,
ร้านเสริมสวย, ร้านขายส่ง, ห้างสรรพสินค้า และ Modern Trade ทุกแห่ง
Benefits
  • - มีเงินเดือนประจำ
  • - ค่ารถ
  • - รางวัลการขาย
  • - มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ลอรีส จำกัด
26/13 อาคารอรกานต์ ชั้น 5
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330
See Map