บริษัท ไทย นากาโน จำกัด
เป็นบริษัทฯร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531 และครบรอบ 15 ปีในปีนี้ สำนักงานใหญ่คือ นากาโน คอร์ปอเรชั่น ตั้งอยู่ที่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
Benefits
จัดทำประกันสุขภาพ & ชีวิตหมู่
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทย นากาโน จำกัด
2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 10310