ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมากว่า10ปี มีจำนวนหลายสาขา และปัจจุบันกำลังขยายสาขา จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความพร้อมในงานบริการ ในแผนกต่างๆ เช่น พนักงานร้านกาแฟประจำร้าน DeliCafe พนักงานธุรการ/พนักงานบัญชี และช่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
Benefits
  • ค่าเช่าบ้าน
  • เงินค่าตำแหน่ง(ตามระบุ)
  • ประกันสังคม
  • เงินรางวัล Incentive จากกยอดขายสินค้า
  • ชุดพนักงานปีละ 3 ชุด
1 Position
1.
Oct 14, 2019
ผู้จัดการสถานีน้ำมัน
pinlocation
In many provinces
salary icon
Not specified
Contacts
เลขที่ 26/29 ถ.ลำลูกกา
Lat Sawai Lam Luk Ka Pathum Thani 12150