บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจส่งออกกว่า 60 ประเทศทั่วโลก เป็นผู้ผลิต และส่งออกอาหารสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงอาหาร ภายใต้ตราสินค้า EXOTIC FOOD, THAI PRIDE, FLYING GOOSE, COCO LOTO และอื่นๆ ของบริษัท
Benefits
  • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 2. ประกันสุขภาพ
  • 3. โบนัส
  • 4. เบี้ยขยัน
  • 5. ค่าอาหาร
  • 6. ยูนิฟอร์มพนักงาน
  • 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 8. ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ
2 Positions
1.
Oct 15, 2019
HR Training & Employee Relation ด่วน
pinlocation
Amata City Industrial Estate (Rayong) Rayong
salary icon
N/A
2.
Oct 15, 2019
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)
pinlocation
Pluak Daeng, Rayong
salary icon
Not specified
Contacts
7/474 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
Fax: 038-017-294
See Map