บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับสารปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติ[ Flavour and Seasoning ] หลากหลายชนิด เพื่อจำหน่ายลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ กำลังสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้า และเป็นผู้นำความคิดใหม่ๆ เพื่อร่วมเป็นทีมงาน ดังนี้
Benefits
  • 1) ประกันสังคม/กองทุนทดแทน
  • 2) ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 3) ค่าโทรศัพท์
  • 4) คอมมิชชั่น
  • 5) ค่าน้ำมัน
  • 6) โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการบริษัท)
  • 7) ประกันชีวิตกลุ่ม
  • หมายเหตุ:ข้อ3-5 เฉพาะตำแหน่งขายเท่านั้น
There are currently no positions available.
Contacts
FLAVOR & AROMATIC GROUP CO., LTD.
72/21 ม.2
Sam Khok Sam Khok Pathum Thani 12160
Directions
  • 72/21 ม.2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
  • ** แยกสันติสุข มาทางสามโคก 3 กิโลเมต โรงงานอยู่ตรงข้ามปั้ม ปตท.**
See Map