บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการผลิตปูนซีเมนต์
Benefits
  • เบืี้ยขยัน 500 บาท/เดือน
  • กองทุนเลี้ยงชีพ 300-1000 บาท
  • ค่าคอม ฯ
  • ค่าเที่ยวจัดส่ง 40-300 บาทต่อเที่ยว
  • โอที ( ก่อนเวลาทำงาน , หลังเวลาทำงาน ,โอทีวันหยุด)
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต ( พนักงานขับรถ)
  • ชุดยูนิฟร์อม
  • ค่าตำแหน่ง 500-1000 บาท
  • อื่น ๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด
178 หมู่ที่ 8
Na Pong Mueang Loei Loei 42000