บริษัท ยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จำกัด
ผลิตและจำหน่ายเบ้ามือเซรามิค เปิดกิจการมาตั้งแต่ 4 กรกฏาคม 2549 เลขทะเบียนเลขที่ 0905544001121 ด้วยทุนจดทะเบียน 72,000,000 บาท สินค้าจำหน่ายให้กับบริษัทผลิตถุงมือยางการแพทย์ ถุงมือแม่บ้าน ทั้งภายในและต่างประเทศ
Benefits
  • - บ้านพักพนักงาน
  • - ค่าอาหาร
  • - ประกันสังคม (งานตามโปรเจค) ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จำกัด
138 หมู่ 5 ถ.กาญจนวนิช
Samnak Kham Sadao Songkhla 90320
Directions
  • รถประจำทาง
See Map