JobThai
QANN (ประกาศงานสำหรับ Test ระบบเท่านั้น)
ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 ด้วยแรงบันดาลใจที่ต้องการสร้างองค์กรและบุคคลากรในแนวทางที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยมุ่งใช้เทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีประโยชน์ สร้างสรรค์ เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหา และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ใช้ รวมทั้งเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
zero position en
Contacts
QANN (ประกาศงานสำหรับ Test ระบบเท่านั้น)
TEST
Nong Phai Dan Makham Tia Kanchanaburi