JobThai
Whale Media Enterprise Co.,Ltd.
เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในการตลาดสื่อดิจิตอลทั้งในด้านการผลิตเนื้อหาสาระ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนแบรนด์สินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด
สวัสดิการ
Mon. - Fri.: 09.0 - 18.00 hrs.
zero position en
ติดต่อ
Whale Media Enterprise Co.,Ltd.
637/1 อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ยูนิต 5/1 ชั้น 5 ถนนลาดพร้าว
Chom Phon Chatuchak Bangkok 10900