ให้บริการพนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้รับ ISO9002
Benefits
มีประกันสังคม, มีโบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. คลีนนิ่ง แอนด์ ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จำกัด
253/16 ม.4 ซอยพัชราภา
Thalat Bangkhen Lak Si Bangkok 10210
See Map