บริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด
ประกอบกิจการประเภทคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ก่อตั้งเมื่อปี 2011 เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาโปรแกรมบนหลาย Platform เช่น Windows Application, Web Application, Mobile / Handheld Devices and IoT มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านการพัฒนาระบบใช้งานร่วมกับระบบ AI เช่น Face Recognition, License Plate Recognition, OCR/NLP recognition และการใช้ RFID ในกลุ่ม Logistic แบบ end-to-end โดยได้มีการพัฒนา Solution ให้กับองค์กรใหญ่ ๆ ในประเทศไทยมากมาย
Benefits
zero position en
Contacts
บริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด
90/40-41 Sathorn Thani Building, 15th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500
Directions
รถไฟฟ้า บีทีเอส ช่องนนทรี