บริษัท เวิลด์ปิกเม้นท์อินดัสตรี จำกัด
ผลิตสีเข้มข้นสำหรับผสมพลาสติก Company Profile กลุ่มบริษัทเวิลด์ปิกเม้นท์ดำเนินกิจการผลิตสีเม็ด และสีผงที่ใช้ผสมในวัตถุดิบพลาสติก และ ยางโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคุมโดยวิศวกรผู้มีความชำนาญ และ ประสบการณ์สูงตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ดำเนินกิจการมา กลุ่มบริษัทเวิลด์ปิกเม้นท์ยึดมั่นในการผลิต และ การบริการที่มีคุณภาพ สม่ำเสมอ และ รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการ อันหลากหลายของลูกค้า ประสบการณ์กว่า 4 ทศวรรษ บริษัท เวิลด์ปิกเม้นท์ถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2513 เพื่อนำเข้า และจำหน่ายสีเม็ดจากต่างประเทศ ด้วยความตั้งใจที่จะดำเนินการผลิตภายในประเทศ บริษัทจึงได้ค้นคว้าศึกษา และ พัฒนาการผลิตด้วยความสนับสนุนจาก บริษัท สุมิโตโม เคมีคัล ประเทศญี่ปุ่น และเริ่มทำการผลิตสินค้าบางส่วนในปีพ.ศ. 2514 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในปี พ.ศ. 2518 กลุ่มบริษัท เวิลด์ปิกเม้นท์มีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นผู้ผลิตสีเม็ดสำหรับอุตสาหกรรมรายแรกของไทย ที่ได้มาตรฐาน และ เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2531 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองจากสถาบัน Underwriter Laboratories (UL) ประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านความคุณภาพ และ ความปลอดภัย
Contacts
บริษัท เวิลด์ปิกเม้นท์อินดัสตรี จำกัด
315 ซอยบางแค 14 ถ.เพชรเกษม
Bangkhae Bang Khae Bangkok 10160