บริษัท ไทย พี เอ็น เอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด
รับเหมางานก่อสร้างสามารถทำงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
Contacts
บริษัท ไทย พี เอ็น เอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด
99/13 หมู่ที่ 3
Bang Kaeo Bang Phli Samut Prakan 10540
Directions
สามารถประจำไซร์งานต่างจังหวัดได้ ทุกจังหวัด