JobThai
บริษัท ไฮอัพ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
-รับออกแบบและเขียนแบบ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โกดัง โรงงาน -รับเหมาก่อสร้าง งานหน่วยงานราชการ ,หน่วยงานเอกชน งานถนน ,งานฝาย ,งานอาคาร ,งานวางท่อประปา
มีที่พัก ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยขยัน โบนัส
zero position en
บริษัท ไฮอัพ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
34/1 หมู่ 3
Khao Wua Tha Mai Chanthaburi 22120