JobThai
ธุรกิจให้บริการรับจ้างเหมาแรงงานทั่วไป เช่น แรงงานช่างฝืมือ แรงงานช่างเครื่องทุกชนิดทุกประเภทให้กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
Benefits
-มีเบี้ยขยัน -ประกันสังคม -ชุดยูนิฟอร์ม (ช่างเทคนิค) -วันหยุดตามประเพณี -วันหยุดพักผ่อนประจำปี -เงินช่วยเหลือพนักงาน กรณี พนักงาน/บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต -เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบอุทกภัย/อัคคีภัย/วาตภัย -กระเช้าเยี่ยมไข้ -เงินพิเศษ ค่าประกันผลงานเมื่อทำงานได้ตามเป้าหมาย งานจ้างเหมา Out Task -สอบสัมภาษณ์ผ่านสามารถเริ่มงานได้ทันที
15 Positions
Contacts
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
89/2 (อาคาร 6 ชั้น 3) ถนนแจ้งวัฒนะ
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210