บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 1993 โดยการดำเนินการของผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิต จำหน่ายและติดตั้งท่อชนิดทนความดันเป็นเวลานานปี มีจุดประสงค์เพื่อบริการน้ำสะอาด การชลประทานและอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ บริษัทฯได้ซื้อเครื่องจักรผลิตท่อซีเมนต์ทนความดัน ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการผลิตท่อและข้อต่อ การผลิตสินค้าดังกล่าว ตามมาตรฐานมอก.81-2548 และมอก.126-2548 ปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2000 จาก MASCI ตั้งแต่ ปี2002 จนถึงปัจจุบัน
Benefits
- ช่วยเหลือพิเศษ - โบนัส - เบี้ยขยัน, - เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด - ประกันสังคม - มีชุดยูนิฟอร์ม - ค่ากะ+กาแฟ - สวัสดิการช่วยเหลือกรณีสมรส, คลอดบุตร, ฌาปณะกิจศพครอบครัวพนักงาน - ลากิจได้ 6 วันทำงาน, ลาพักร้อน ให้อัตราเพิ่มตามอายุงาน เริ่มที่ 6 วันทำงานเมื่อทำงานครบ 1 ปี เพิ่มตามจำนวนปี ถึง 12 วัน - และสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
Contacts
บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
8 ถนนร่มเกล้า 1
Khlong Song Tonnun Lat Krabang Bangkok 10520
See Map