บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมด้านอลูมิเนียม ด้วยเทคโนโลยี และระบบการบริหารร่วมกับบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 โรงงานอยู่ย่านบางปู มีค่าจ้าง และสวัสดิการที่ดี กำลังขยายกำลังผลิต ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ร่วมงานในตำแหน่ง ดังนี้
Benefits
- ประกันอุบัติเหตุ - รถรับส่งประจำจุด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ 10120
See Map