บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (KFC) เป็น บริษัทฟรานไซน์ซี่ของ บ.ยัมเรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
มีร้าน KFC 200 สาขา ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงภาค อีสาน ภาตใต้ พร้อมเตรียมเปิดเพิ่มอีก 100 สาขา ในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีพนักงานชาวไทยมากกว่า 4,000 คน โดยเป็นการร่วมทุนของผู้ลงทุนทั้งไทย และอาเซียน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะผู้บริหารนำโดยกองทุนอาเซียนอินดัสเตรียลโกรธ์ฟันด์ หรือเอไอจีเอฟ ซึ่งสนับสนุนโดย บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งญี่ปุ่น
Benefits
 • 1. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • 2. ประกันสุขภาพ
 • 3. ประกันชีวิต
 • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5. Incentive
 • 6. โบนัส
 • 7. วันลาพักร้อน
 • 8. บัตรส่วนลด KFC 25%
 • 9. อื่น ๆ
12 Positions
Contacts
บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 8 อาคาร ทีวัน ชั้น 18
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
Directions
 • - สถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ ทางออกหมายเลข 4
 • - อาคารทีวัน ชั้น 18 ซอย สุขุมวิท40 กทม.10110