-การขนส่งทางทะเลหลวง
-ขนย้ายสิ่งของ,บรรจุหีบห่อ
-ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
 • - โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ค่าตำแหน่ง(เฉพาะตำแหน่ง)
 • - ค่าโทรศัพท์(เฉพาะตำแหน่ง)
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันสุขภาพ
 • - พักร้อน
 • - เบี้่ยขยัน
 • - เงินช่วยเหลืออื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท เอส.แอล.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(Sealitegroup)
116/94-95 เอสเอสพีทาวเวอร์ 2 ถนน ณระนอง
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
วิธีการเดินทาง
 • MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ออกทางประตูช่องที่1
 • สายรถเมล์ 4 13 46 107 136 180 185 102 205
ใช้งานแผนที่