บริษัท พีเอ็มเคไดมอนด์กลาส จำกัด หรือ “PMK” ได้ก้าว เข้าสู่การเป็นผู้นำการผลิตกระจกประหยัดพลังงานและกระจกนิรภัยอย่างเต็มตัว
PMK ดำเนิินธุรกิจผลิตกระจกนิรภัย กระจกประหยัดพลังงาน กระจกที่ใช้ในงานตกแต่ง และกระจกที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ปัจจุบัน PMK มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และมีโรงงานอยู่ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี บนพื้นที่กว่า 101,000 ตารางเมตร และมีบุคลากรกว่า 1,100 คน
PMK เริ่มต้นธุรกิจจากการผลิตกระจกรถยนต์ และรถบัสจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนาน ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล PMK ได้ขยายการผลิตนอกเหนือไปจากการผลิตกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์แล้ว ยังผลิตกระจกที่มีคุณภาพสูงสำหรับงานทางสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ ตู้แช่เย็น เป็นต้น
Benefits
 • -เบี้ยขยัน
 • -เงินค่าตำแหน่ง
 • -ค่าน้ำมัน
 • -ค่าเสื่อม
 • -OT
 • -เงินพิเศษประจำปี
 • -หอพัก
 • -ปรับค่าจ้างประจำปีตามผลประกอบการ
 • -สหกรณ์ออมทรัพย์
Contacts
บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด
3/1 หมู่ 11
Nong O Ban Pong Ratchaburi 70110
Directions
 • มี 2 สาขา ( บ้านโป่ง / อ้อมน้อย )
 • - โรงงานตั้งอยู่ 3/1 หมู่ 11 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ใกล้กับบิ๊กซี บ้านโป่ง)
 • - สำนักงานใหญ่ (อ้อมน้อย) 41 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
 • (ริมถนนเพชรเกษม ระหว่างซอยเพชรเกษม 89 และ 91)
See Map