บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการสร้างระบบปรับสภาพน้ำเพื่อการผลิต การอุปโภคบริโภค และระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โดยดำเนินกิจการมากกว่า 45 ปี มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพิ่มเติม
สวัสดิการ
ประกันชีวิตกลุ่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัสประจำปี ชุดฟอร์มบริษัท วันทำงาน 5 วัน หยุด เสาร์-อาทิตย์
ติดต่อ
บริษัท ครีเอชั่นเซนเตอร์ จำกัด
55/19 หมู่ 6 ซอยเสนาทิพย์ ถนนติวานนท์
Tha Sai Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
เว็บไซต์: http://www.creationcenter.co.th
ใช้งานแผนที่