บริษัท โบรกเกอร์ โซลูชั่น จำกัด
พัฒนา Software สำหรับธุรกิจสถาบันการเงินต่างประเทศและโบรกเกอร์ต่างประเทศ รวมถึงให้เช่า Server ดูแลระบบและฐานข้อมูล
Benefits
ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โบรกเกอร์ โซลูชั่น จำกัด
15/4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 48
Dokmai Prawet Bangkok 10250