ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ไทยยูเนียนโฟเซ่น โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลและอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งรายใหญ่ และยังผลิตติ่มซำเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ทั้งภัตตาคารและโรงแรมชั้นนำ
Benefits
 • ตามที่กฎหมายกำหนด ,ประกันชีวิต มีรถรับส่งพนักงาน (ตามเส้นทางที่บริษัทกำหนด) ร้านอาหารราคาประหยัด
 • 1.ห้องน้ำและห้องส้วม
 • 2.น้ำสะอาดสำหรับดื่ม
 • 3.ห้องพยาบาล และเวชภัณฑ์
 • 4.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 5.จัดระบบระบายอากาศ,แสงสว่าง,ทางระบายน้ำและสิ่งโสโครก ,สถานที่เก็บขยะ และทางออกฉุกเฉิน
 • 6.กองทุนประกันสังคม /กองทุนเงินทดแทน
 • 7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 8.ค่ากะ (เฉพาะกะ 2)
 • 9.ค่าอาหาร (เฉพาะ กะ 2)
 • 10.ค่าตำแหน่ง (เฉพาะตำแหน่งงาน)
 • 11.ค่า Incentive (เฉพาะแผนก Panko)
 • 12.เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจศพ
 • 13.เบี้ยขยัน (เริ่มต้น 500 บาท สูงสุดถึง 2,500 บาท )
 • 14.โรงอาหารสะอาด อาหารราคาถูก
 • 15.งานสังสรรค์ปีใหม่
 • 16.กีฬาสีประจำปี
 • 17.เงินชดเชย กรณีเกษียณอายุ
 • 18.บริการโทรศัพท์สาธารณะ
 • 19.ตู้ ATM
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
85 หมู่ 4 ( ตรงข้ามหมู่บ้านเบญจทรัพย์นคร ) ถนนเอกชัย
Na Di Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
See Map