JobThai
บริษัท กาแฟวาวี จำกัด
บริษัท กาแฟวาวี จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันปี 2558 กาแฟวาวีมีสาขาทั้งหมด 22 สาขาทั่วประเทศ โดยอยู่ในจังหวัด เชียงใหม่ 16 สาขา กรุงเทพ 5 สาขา และในจังหวัดอื่นๆ อีก 6 สาขา รูปแบบการให้บริการภายในร้าน จะเน้นเอกลักษณ์ความเป็นร้านกาแฟของคนไทย ซึ่งคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการด้วยบรรยากาศของวัฒนธรรมไทย เป็นธรรมชาติ สะดวกสบาย รสชาติที่ดีของกาแฟในระดับราคาที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่หลากหลาย อีกทั้งยังคำนึงถึงการตอบแทนสังคมอีกด้วย
zero position en
Contacts
บริษัท กาแฟวาวี จำกัด
183/2 หมู่ที่ 6
Fa Ham Mueang Chiang Mai Chiang Mai 50000