บริษัท เทซ อินดัสทรี จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งและผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ติดต่อ
บริษัท เทซ อินดัสทรี จำกัด
64/189 หมู่ที่ 4
Pluak Daeng Pluak Daeng Rayong 21140