บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตแผ่นยิปซัม และผลิตภัณฑ์จากยิปซัมและปูนพลาสเตอร์ อันดับหนึ่งของประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราช้าง” เปิดรับพนักงานสัญญาจ้างรายปีตำแหน่งผู้ดูแลและควบคุมโครงการ
ติดต่อ
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
9 อาคารภคินท์ ชั้น 5 ถ. รัชดาภิเษก
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400
เว็บไซต์: http://www.siamgypsum.com
วิธีการเดินทาง
MRT สถานีพระรามเก้า