บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตแผ่นยิปซัม และผลิตภัณฑ์จากยิปซัมและปูนพลาสเตอร์ อันดับหนึ่งของประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราช้าง” เปิดรับพนักงานสัญญาจ้างรายปีตำแหน่งผู้ดูแลและควบคุมโครงการ
Contacts
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
9 อาคารภคินท์ ชั้น 5 ถ. รัชดาภิเษก
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400
Directions
MRT สถานีพระรามเก้า