บริษัท ไอเม็กซ์ พลัส จำกัด
บริษัท ไอเม็กซ์ พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่าย ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล คลินิก และร้านขายยา ทั่วประเทศ มีความประสงค์จะรับบุคคลากรที่มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มาร่วมกันพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตแบบยั่งยืน
Benefits
  • ในรูปแบบบริษัทที่วไป
Contacts
บริษัท ไอเม็กซ์ พลัส จำกัด
อาคารพาณิชย์เลขที่ 123, 125 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1(ซอยโรงแรมรอยัล ริเวอร์) ถนนจรัญสนิทวงศ์
Bang Phlat Bang Phlat Bangkok 10700
See Map