บริษัท ไอเม็กซ์ พลัส จำกัด
บริษัท ไอเม็กซ์ พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่าย ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล คลินิก และร้านขายยา ทั่วประเทศ มีความประสงค์จะรับบุคคลากรที่มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มาร่วมกันพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตแบบยั่งยืน
Benefits
ในรูปแบบบริษัทที่วไป
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอเม็กซ์ พลัส จำกัด
อาคารพาณิชย์เลขที่ 123, 125 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1(ซอยโรงแรมรอยัล ริเวอร์) ถนนจรัญสนิทวงศ์
Bang Phlat Bang Phlat Bangkok 10700
See Map