JobThai
บริษัท ภูสิริ 89 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท ภูสิริ 89 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถของนักการตลาดและทีมงานที่ดูแลงานด้านการตลาดให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงงาน ธุรกิจและกิจการมายาวนานและมากกว่า 5,000 ธุรกิจ ด้วยเจตนาในการดำเนินธุรกิจที่ผสมผสานความตั้งใจการในตอบแทนสังคมและคุณแผ่นดินจากสิ่งที่พวกเราพึงทำได้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างให้กลายเป็นสื่อการตลาดธุรกิจที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และเพิ่มเติมศักยภาพในหลากหลายด้านที่สอดคล้องต่อการความต้องการของธุรกิจและผู้บริโภคอย่างลงตัว แก้ไขปัญหาที่มีสะสมมานานและส่งมอบคุณค่าทั้งหมดนี้ของพวกเรา ผ่านความปรารถนาดีให้เข้าถึงทุกคนที่กล้าแสดงตัวตนที่ชัดเจน ทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ทุกคนที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งสู่สังคมที่แข็งแกร่ง ดึงศักยภาพให้ธุรกิจ และดึงการใช้ชีวิตออกจากกรอบเดิมๆ
Benefits
1. โบนัส 2. ประกันสังคม 3. โทรศัพท์มือถือหมายเลขเฉพาะและค่าโทรศัพท์ 4. วันหยุดพักร้อน 9. ท่องเที่ยว/เลี้ยงสังสรรค์ประจำปีกับบริษัท
zero position en
Contacts
บริษัท ภูสิริ 89 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
99/12 หมู่ 5
Tha Sao Krathum Baen Samut Sakhon 74110
Directions
กรุณาโทรสอบถาม