บริษัท เคม เอ็มไพร์ จำกัด
- จำหน่ายสารเคมีอุตสาหกรรมและระบบ Water Treatment
Benefits
  • ประกันสังคม
  • โบนัสประจำปี
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ
Contacts
บริษัท เคม เอ็มไพร์ จำกัด
เลขที่ 28/5 หมู่ที่ 12
Nong Sam Wang Nong Suea Pathum Thani 12170