JobThai
บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการงานสำรวจอุบัติเหตุและประเมินความเสียหายในธุรกิจประกันวินาศภัย ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเอาประกันภัย ให้บริการงานไล่เบี้ยเอกชนและประกันภัย ให้บริการงานยกลากรถที่เกิดอุบัติเหตุ โดยได้กำหนดมาตรฐานงานที่เน้นคุณภาพ ตลอดถึงการนำอุปกรณ์ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการทำงาน และยังกำหนดศูนย์บริการและจุดรองรับครอบคลุม ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
zero position en
บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด
43 ซอยลาดพร้าว 138 (มีสุข) ถนนลาดพร้าว
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240
รถเมล์สาย 8 ปอ.8 ปอ.73ก ปอ.137 137 ปอ.172 ปอ.514