ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี ให้บริการด้านรับฝากสินค้า และ ขนส่งสินค้าทั่วประเทศ รวมถึงธุรกิจประมงต่างประเทศ
Benefits
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน - โบนัสประจำปี - ทุนการศึกษาบุตร - นำเที่ยวประจำปี และอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
zero position en
Contacts
บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด
1258 ถ.วิเชียรโชฎก
Maha Chai Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
See Map