ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี ให้บริการด้านรับฝากสินค้า และ ขนส่งสินค้าทั่วประเทศ รวมถึงธุรกิจประมงต่างประเทศ
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน - โบนัสประจำปี - ทุนการศึกษาบุตร - นำเที่ยวประจำปี และอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด
1258 ถ.วิเชียรโชฎก
Mahachai Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
เว็บไซต์: www.chainavee.com
ใช้งานแผนที่