บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปและห้องเย็นรับฝาก ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ GMP/HACCP , ISO9001:2015 , BRC และมุ่งเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นสิ่งสำคัญ ที่มุ่งเน้นให้เติบโตและยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแนวทางการปฏิบัติยึดถือการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทกับชุมชน สังคม โดยการตั้งปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะเป็นผู้นำด้านการตอบแทนสังคม สภาพแวดล้อม
ทางบริษัทฯ ขยายกำลังการผลิตและเปิดรับผู้ที่มีความสนใจกำลังมองหางาน ที่มีรายได้และอนาคตที่มั่นคง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ภายใต้ตำแหน่งและสายอาชีพต่างๆ ตามความถนัดและความเหมาะสม
Benefits
  • โบนัสประจำปี
  • เบี้ยขยัน
  • ค่าครองชีพ
  • ทุนการศึกษาบุตร
  • พนักงานดีเด่น
  • พนักงานอายุงาน
  • พักร้อน+วันหยุดประเพณี
  • รถรับส่งบริเวณใกล้เคียง
  • ฯลฯ
Contacts
บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
57/40 หมู่ที่4
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
See Map